2 Mayıs 2018 baris , , , Yorum Yok

Değişkenler ve Dizi Değişkenler

Her programlama dilinde olduğu gibi değişkenler PHP dilinde de vardır. Sabit girdi yada değişebilen içerikleri olan kısa tanımlamalardır.  C# , .Net , Pascal gibi yazılımlarda olduğu üzere bir değişkene değer atamadan önce bir tanımlama yapmak zorunda değiliz bu bana göre PHP ‘nin en güzel artılarından bir tanesidir. PHP değişkenler tanımlanırken $ işareti kullanılır.

 

Örn :

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi string karakterler istenirse tek tırnak (‘) istenirse çift tırnak (”) kullanılabilir.

DİZİ DEĞİŞKENLER

Dizilerin programlamada yeri büyüktür. Bir değişken bir değer tutarken bir dizi yüzlerce veriyi barındırabilir. Dizi içindeki her elemanın hem index hemde value değerleri olur. Dizi indexleri içerisindeki hangi eleman ile işlem yapacağımızı belirlemede kullanılırken value değeri o dizinin index numarasındaki veriyi temsil eder. $degisken = array(); olarak kullanılır. Dizileri bir sınıfa benzetebilirsiniz. Bir sınıf değişkeni öğrenciler ise sınıfın elemanlarıdır.

   Kullanımı : 

Dizilerin index numaraları 0 dan başlar ve 0,1,2,…… olarak devam eder. Yani;

$ogrenciler[0]  değişkeninin değeri Barış

      $ogrenciler[3] değişkeninin değeri Adem  olacaktır.

Dizi değişkenlere index değerlerini kendimiz de atayabiliriz bu indexler sadece integer değil string değerde olabilir.

Örn:

$bilgiler[isim]  değişkeninin değeri Barış olacaktır.

Dizi değişkenleri iki yada daha fazla boyutluda olabilir. Bunu bir klasöre benzetebilirsiniz raftaki bir klasör dizi içerisindeki dosyalar iç dizi evraklar ise index value’lerini oluşturur.

$katilimcilar[1][isim]       1. İndex numaralı isimi bize verir yani Süleyman değerini vermiş olacak.      

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Barış Dokumacı | Kişisel Blog